• ερωτήσεις & απαντήσεις
 • public.gr
 • Blog
 • 53 καταστήματα
 • επικοινωνία
 • live chat
 
 

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας - Όροι αγοράς εισιτηρίων

 • Το εισιτήριο παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να παρακολουθήσει την παράσταση μόνον την ημέρα, την ώρα και από την συγκεκριμένη θέση που αναγράφεται, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους ασφάλειας των διοργανωτών και του χώρου.
 • Έγκυρα θεωρούνται μόνον τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η μεταβίβαση, μεταπώληση εισιτηρίων και η όποια χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς. Ο διοργανωτής δύναται να ακυρώσει αυτά τα εισιτήρια, δίχως καμία αποζημίωση.
 • Το παρόν εισιτήριο δεν ακυρώνεται, δεν επιστρέφεται, δεν αλλάζεται και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μεταμέλειας ή και μη προσέλευσης του θεατή για οποιονδήποτε λόγο. Χρήματα δεν επιστρέφονται.
 • Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα κλεμμένα, χαμένα ή κατεστραμμένα εισιτήρια. Κατά την είσοδο στο χώρο διεξαγωγής της παράστασης θα υπάρξει Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Εισιτηρίων (Entrance Control). Για τον λόγο αυτό το εισιτήριο πρέπει να φυλάσσεται σε άριστη κατάσταση και μέχρι το τέλος της παράστασης.
 • Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα, ζημιές ή απώλειες αντικειμένων.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ημερομηνίας, ώρας και χώρου ειδοποιώντας σχετικά το κοινό από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ήδηυπάρχοντα.
 • Σε περίπτωση αναβολής της παράστασης λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας κ.τ.λ. οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ημερομηνία, ώρα και χώρο. Τα εισιτήρια δεν επιστρέφονταιαλλά ισχύουν τα ήδη υπάρχοντα.
 • Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της παράστασης για λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων προβλημάτων,35 λεπτά τουλάχιστον μετά την έναρξή της, τότε η παράσταση θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.
 • Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης της παράστασης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου, από σημεία προπώλησης που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση του κοινού από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και από τον ιστότοπο του Φεστιβάλ http://www.kalamatadancefestival.gr/
 • Επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά άνω των επτά ετών εκτός εάν υπάρξει διαφορετική επισήμανση από τους διοργανωτές
 • Η είσοδος στο θέατρο μετά την έναρξη της παράστασης είναι δυνατή μόνο κατά την διάρκεια διαλείμματος αν αυτό προβλέπεται.
 • Η χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών laser κατά τη διάρκεια της παράστασης δεν επιτρέπονται
 • Η φωτογράφιση, η μαγνητοσκόπηση και η βιντεοσκόπηση μέρους ή όλης της παράστασης δεν επιτρέπεται.
 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται
 • Μέρη της παράστασης πιθανόν να μαγνητοφωνούνται/βιντεοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία βιντεοσκόπησης ή τους διοργανωτές.
 • Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα ελέγχου της τήρησης όλων των παραπάνω όρων.