Φόρτωση Εκδηλώσεις

← Επιστροφήσε Εκδηλώσεις

Πολλαπλοί Χώροι

Ιούλιος 2020

ΜΟΓΛΗΣ το βιβλίο της ζούγκλας – ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ΓΚΟΤΣΗ

13 Ιουλίου @ 8:00 μμ - 5 Αυγούστου @ 8:00 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 15 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 8:00 pm

One event on 21 Ιουλίου, 2020 at 8:00 pm

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

ΜΟΓΛΗΣ το βιβλίο της ζούγκλας – ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ΓΚΟΤΣΗ

15 Ιουλίου @ 7:30 πμ - 7:30 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 15 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

One event on 21 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

Ο ΡΑΦΤΑΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

17 Ιουλίου @ 7:30 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:30 pm

One event on 25 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 31 Ιουλίου, 2020 at 7:30 pm

Ο ΡΑΦΤΑΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

18 Ιουλίου @ 7:00 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 25 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 31 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

ΜΟΓΛΗΣ το βιβλίο της ζούγκλας – ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ΓΚΟΤΣΗ

18 Ιουλίου @ 8:00 μμ - 10 Αυγούστου @ 8:00 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 15 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 8:00 pm

One event on 21 Ιουλίου, 2020 at 8:00 pm

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

ΜΟΓΛΗΣ το βιβλίο της ζούγκλας – ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ΓΚΟΤΣΗ

21 Ιουλίου @ 8:00 μμ - 13 Αυγούστου @ 8:00 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 15 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 8:00 pm

One event on 21 Ιουλίου, 2020 at 8:00 pm

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

ΜΟΓΛΗΣ το βιβλίο της ζούγκλας – ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ΓΚΟΤΣΗ

24 Ιουλίου @ 7:30 πμ - 7:30 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 15 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

One event on 21 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:30 am

Ο ΡΑΦΤΑΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

24 Ιουλίου @ 7:30 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:30 pm

One event on 25 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 31 Ιουλίου, 2020 at 7:30 pm

Ο ΡΑΦΤΑΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

25 Ιουλίου @ 7:00 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 25 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 31 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

ΠΙΝΟΚΙΟ – ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ΓΚΟΤΣΗ

27 Ιουλίου @ 8:00 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 3 Αυγούστου, 2020 at 9:00 pm

One event on 9 Αυγούστου, 2020 at 8:00 pm

One event on 12 Αυγούστου, 2020 at 8:00 pm

ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ του Αλεξάντερ Γκέλμαν

28 Ιουλίου @ 9:15 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 30 Ιουλίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 1 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 3 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 4 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 6 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 10 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 11 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 27 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 31 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 1 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 2 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 10 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 14 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΑΜΟ

30 Ιουλίου @ 9:15 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 2 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ του Αλεξάντερ Γκέλμαν

30 Ιουλίου @ 9:15 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 30 Ιουλίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 1 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 3 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 4 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 6 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 10 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 11 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 27 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 31 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 1 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 2 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 10 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 14 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

Ο ΡΑΦΤΑΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

31 Ιουλίου @ 7:30 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 18 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 24 Ιουλίου, 2020 at 7:30 pm

One event on 25 Ιουλίου, 2020 at 7:00 pm

One event on 31 Ιουλίου, 2020 at 7:30 pm

Αύγουστος 2020

ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ του Αλεξάντερ Γκέλμαν

1 Αυγούστου @ 9:15 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 30 Ιουλίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 1 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 3 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 4 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 6 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 10 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 11 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 27 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 31 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 1 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 2 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 10 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 14 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΑΜΟ

2 Αυγούστου @ 9:15 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 2 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

ΠΙΝΟΚΙΟ – ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ΓΚΟΤΣΗ

3 Αυγούστου @ 9:00 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 3 Αυγούστου, 2020 at 9:00 pm

One event on 9 Αυγούστου, 2020 at 9:00 pm

One event on 12 Αυγούστου, 2020 at 9:00 pm

ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ του Αλεξάντερ Γκέλμαν

3 Αυγούστου @ 9:15 μμ
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 30 Ιουλίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 1 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 3 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 4 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 6 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 10 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 11 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 27 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 31 Αυγούστου, 2020 at 9:15 pm

One event on 1 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 2 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 10 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

One event on 14 Σεπτεμβρίου, 2020 at 9:15 pm

+ Export Events
Top